Tag: #गढीमाई मन्दिर

गढीमाई मंन्दिरमा एक लाख एकाउन्न हजार दिप प्रज्वलन गरिने

बाराको महागढीमाई नगरपालिकामा रहेको गढीमाई मन्दिरको प्राङ्गणमा एक लाख एकाउन्न हजार दिप

संदिप प्रसाद यादव लेखक : संदिप प्रसाद यादव