Tag: #गरिब दलित बस्ती

गरिब दलित बस्तीमा स्थानीय सरकार पुगेन जाडोमा

जाडो बढदै गएको बेलामा गरिब दलित विपन्न सीमान्तिकृतवर्गका परिवारलाई समस्यामाथि समस्या हुदै

राम मण्डल लेखक : राम मण्डल